Omvising

Sunnfjord Museum tilbyr guida omvising i friluftsmuseet for alle i sommarsesongen. I museumstunet er det oppsett i alt 32 antikvariske bygningar, 3 av dei ein opphavleg husmannsplass, dei andre tilflytta frå bygdene i indre Sunnfjord. Dei fleste husa er grupperte i eit gardstun slik det har sett ut kring 1850, og er innreidde frå same perioden.

Museet er ope heile året og tek imot besøkande til aktuelle utstillingar og arrangement. Etter ynske og avtale blir det gjennomført ulike formidlingstilbod og føredrag tilpassa gruppestorleik, alder og språk. Da er det bare å ta kontakt. 

Besøkjande kan på eiga hand ta turen innom urtehagen og museumsstølen med 3 sel, ei løe og ein fjøs. Vi kan også tilrå ein opplevingsrik tur på Dyreløypa eller ein lengre tur langs Mostien. Deler av dei merka stiane følgjer Den Trondhjemske Postvei, og fleire informasjonstavler langs rutene fortel om den lokale natur- og kulturhistoria.

1