digitaltmuseum

Heile gjenstandssamlinga til Sunnfjord Museum er tilgjengelig på Digitalt museum.

Diverre er det ikkje bilete av alle gjenstandane enno, men vi arbeider kontinuerleg med oppdatering av desse tenestene.

Museet har også ei stor fotosamling som vi arbeider med å få gjort tilgjengeleg for søk på Internett. Det same gjeld dei andre samlingane våre av bøker og bygningar.

 

Lenker

Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Sogn og Fjordane Kunstmuseum

ANDRE

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane 

Sogn og Fjordane fylkesbibliotek 


NASJONAL 

Digitalarkivet 

Dokumentasjonsprosjektet

Norsk Kulturråd 

Norges museumsforbund