Programmet for 2018 

Programet er under førebuing og vert publisert i januar 2018.